Privacy statement

Deze website wordt beheerd door P.Wijnen Klusbedrijf.

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan P.Wijnen Klusbedrijf persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via
een verzoek om gegevens aan u) als indirect. P.Wijnen Klusbedrijf zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in
overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de
verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijf de doeleinden van de gegevensverwerking
door P.Wijnen Klusbedreijf met betrekking tot deze internetsite.

Doeleinden van gegevensverwerking.

P.Wijnen Klusbedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van
haar bedrijfsvoering, om werkzaamheden en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor
u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt
om zonodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de nazorg voor klanten of om u diensten
aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van werkzaamheden en
diensten te willen ontvangen).